Treść ładuje się...
Czeslaw Sciskala

Czeslaw Sciskala / Trener

Czeslaw Sciskala pracował w latach 1991-2001 w Radzie Trenerów Czeskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego (ČKS). Jest wychowawcą wielu reprezentantów RC i Mistrzów RC, np. Iwy Buzkowej 

(z domu Hudziecowej), czyli naszej Królewny Śnieżki. Obecnie trenuje kolejne pokolenie dzieci 

i młodzieży w klubach FSC Oceláři Třinec (Stalownicy Trzyniec) i KS Cieszyn w Polsce. Organizuje międzynarodową szkołę łyżwiarstwa figurowego. Jest członkiem komitetu przygotowawczego  musicalu Śnieżka.